Make your own free website on Tripod.com
Home
Anlama ve Yorum
Ethik Yargilar
Olgularin Dili
Pseudo-Felsefe
Insan ve Dil
Upanishadlar
Evren Tasarimi
Ikbal'de Benlik
Felsefi Dusunceler
Renkler Uzerine
Insan Zihni
Adalet Uzerine

PHANTASIA

Welcome graphic

1977 Çarşamba doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Çarşamba'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Selçuk Üniversitesi'nde Din Felsefesi ve Marmara Üniversitesi'nde Felsefe Tarihi alanlarında master yapmaktadır.

Bazı dergilerde edebi türden eserleri yayımlandı. Nizar Kabbani'den "Aşıklar Sözlüğü" adlı  şiir kitabını çevirdi. Divan şiiri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Din felsefesi, İslam felsefesi, kelam felsefesi, zihin felsefesi, dil felsefesi,  felsefe tarihi, metafizik, ontoloji, epistemoloji alanlarıyla yakından ilgili . Kartezyen ve Anti-Kartezyen felsefelerde zihin-dil çatışkısı üzerine bir tez hazırlamaktadır.

"Karakter, insanın kaderidir." HERAKLEITOS

İLYAS ALTUNER

altuneril@hotmail.com